European Parliament Election 2014

Vote Grace O’Sullivan for Ireland South on May 23rd.

Grace is the Green Party MEP candidate in Ireland South. In the European Parliament she plans to work to create sustainable jobs, tackle climate change and bring about a healthy future for all.

Having spent over ten years on Greenpeace ships, including the Rainbow Warrior, Grace is an internationally renowned environmentalist. She describes her activism as fighting injustice against the environment and communities, and is contesting this election to ensure that the environmental rights and concerns of her community are represented on the European stage.

Grace represents those who hope for a better future that is supported by sustainable principles, and she hopes to use her lifetime of environmental education and activism in supporting Irish people and Green issues.

A mother of three, Grace is also a former national surf champion and currently lives in Waterford.

Follow Grace:
Twitter: @Grace_EU2014
Facebook: GraceOSullivanEU
Email: graceosullivaneu@gmail.com

——————————————————–

Ná cuir Leas a` Phlainéid ar an Méar Fhada

Níl ach an t-aon phlainéad amháin againn – an domhan. Is í ár mathair í agus tugann sí gach ní foirfe fónta fúinteach dúinn ; aer le hanálú, uisce le hól, agus bia le hithe. Ach ní tobair gan deireadh í agus má leanamuíd ar aghaidh – an cine daonna – ag baint mí-úsáid aisti ; ag truailiú na n-uiscí, ag loiteadh an aeir le CO2, ag treascairt na gcoillte, ag iascaireacht an iomarca, tiocfaidh lá chasadh na liathróide ; lá an mhatalaing. Ni féidir acmhainní an domhain a dhiomalt de shíor gan díol as.
De réir thromlach mór shaineolaithe an domhain is fíric é an taobh domhanda agus gurb é an cine daonna agus an modh diomailteach maireachtála againn is cúis leis . Ní tráth faillí é agus dá mhéid ár síléige is ea is costasaí agus is deachaire a bheidh dul i ngleic leis an bhfadhb san am atá romhainn. Seo é uair na cinniúna. Níl fágtha againn ach tréimhse sách gairrid – ón lá atá inniú ann go dtí deireadh an chéid seo. Níl dabht ar bith ach go bhfuil an t-eolas agus an teicneolaíocht ann leis an ngéarrchéim agus an bhagairt don saol a chur ar neamhní, ach , agus seo é an constaic – an toil polaitiúla bheith ag polaiteoirí chuige, toil chun gníomhachta.
Tá sé níos tabháchtaí ná riamh comhacht a thabhairt dos na daoine gur mian leo tabhairt faoi sna fadhbanna seo. Sa tír seo againne agus ar fud an domhain is iad na “Glasaigh” atá ar a seacht ndícheall ag iarraidh polasaithe a cheapadh agus a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an ngéarrchéim. Tá sé práinneach agus níl sé de am againn é a fhágáil go dtí an bhliain seo chugainn nó go ceann deich mbliana nó – go bhfóire Dia orainn – go ceann fiche bliain.
Mar a deir an seanfhocal – Ná cuir do leas ar an méar fhada nó beidh an mhéar fhada ró-ghairrid ar ball”. Tabhair do ghuth don “Comhaontas Glas”.